Szlichtyngowa, dnia 21 października 2022 r.

RIPP.6150.8.2022.MWal

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz. U. 2022 poz. 1173 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

podaje do publicznej wiadomości

plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 68 „Ryś” w dzierżawionych obwodach łowieckich w sezonie 2022/2023.

Polowania zaplanowane są od dnia 5.11.2022 r. do dnia 15.01.2023 r. – przeprowadzone zostaną na terenie Gminy Szlichtyngowa w rejonie miejscowości: Stare Drzewce, Nowe Drzewce i Małe Drzewce.

W związku z powyższym prosimy o zachowania ostrożności na terenach leśnych oraz polnych. Mogą wystąpić chwilowe ograniczenia swobodnego poruszania się drogami leśnymi i polnymi, wynikające z zasad bezpiecznego prowadzenia polowania.

Odpowiedzialnym za bezpieczny i prawidłowy przebieg polowania jest organizator polowania – Koło Łowieckie nr 68 „RYŚ”.

 Załączniki:

  1. Harmonogram polowań zbiorowych.