Termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego przez rolników w pierwszym terminie został wydłużony do dnia 1 kwietnia 2019 r. (za faktury zakupione od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.) Wypłata natomiast odbędzie się w terminie: od 1 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.

Ponadto informujemy, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zwrocie podatku akcyzowego dla rolników, nie będą uwzględniane faktury zakupu oleju napędowego z kodem CN 27 10 19 41 , CN 27 10 19 42 i CN 27 10 19 49 wystawione od dnia 01.01.2019 r.