Rejon energetyczny Leszno zawiadamia o wyłączeniu energii elektrycznej w miejscowości Nowe Drzewce nr 1 - 9, 15,16,17,45 do 51, 63 do 73c, działki 196/3, 197/12, 197/18  przepompownia, PKP przejazd kolejowy w dniu 18 marca 2019 r. w godzinach od 8:00 do 14:00.