UWAGA MIESZKAŃCY!


Z A W I A D O M I E N I E

o wyłączeniu energii elektrycznej

  Rejon energetyczny Leszno zawiadamia o wyłączeniu energii elektrycznej w miejscowości:

Nowe Drzewce nr 12, działki nr 196/1 i 3

w dniu 1 września2021 r. w godz. 07:30- 16:30

 

Nowe Drzewce nr 1 do 9, 15, 16, 17, 45 do 51, budynek PKP, przepompownia, działki nr 192/3, 197/12; Stare Drzewce nr 56 do 58A, 62 do 73C, 77 do 82,

działki nr 317/1, 339/6, 347, 516/2, przepompownie, dworzec PKP

w dniu 1 września 2021 r. w godz. 07:30 - 08:30 oraz 15:30 – 16:30