Herb Gminy Szlichtyngowa

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, 16 sierpnia 2021 r.

RIPP.6721.1.1.2021
RIPP.6721.2.1.2021

OBWIESZCZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru w rejonie wsi Gola oraz dla obszaru w rejonie miasta Szlichtyngowa i wsi Górczyna

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2021 poz. 741) Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską Szlichtyngowa uchwał:

·       Nr XXIV/188/21 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Gola,

·       Nr XXVI/207/21 z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie miasta Szlichtyngowa i wsi Górczyna.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021 poz. 247) Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zawiadamia o podjęciu prac nad opracowaniem prognoz oddziaływania na środowisko dotyczących ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych i prognoz oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać do Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy,
w terminie do dnia 10 września 2021 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

/-/ Jolanta Wielgus

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, tel. 65/5492327 fax. 655492341 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych (IOD) możliwy jest pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod adresem Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia aktu planistycznego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Składając wniosek jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku.