UWAGA MIESZKAŃCY!


Z A W I A D O M I E N I E

o wyłączeniu energii elektrycznej

 

Rejon energetyczny Leszno zawiadamia o wyłączeniu energii elektrycznej w miejscowości:

 

Gola

 

nr 57, 58, 59

w dniu 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) w godz. 08:30- 14:30

 

Gola

nr 29 do 39, 53 do 56, Remiza OSP

w dniu 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) w godz. 08:30-09:00 i 13:30-14:30