UWAGA MIESZKAŃCY!


Z A W I A D O M I E N I E

o wyłączeniu energii elektrycznej

 

Rejon energetyczny Leszno zawiadamia o wyłączeniu energii elektrycznej w miejscowości:

 

Małe Drzewce 

cała miejscowość

Nowe Drzewce

nr 11, 11A, 14, 14A, 18, 19A, 20 do 44, remiza OSP, świetlica wiejska, przepompownia ścieków, stacja katodowa PGNiG

w dniu 14 kwietnia 2021 r. (środa) w godz. 09:00- 13:30.