Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że na terenie obwodu łowieckiego nr 175  odbędą się polowania zbiorowe w następujących terminach: 

28, 29, 30 października 2020 r.

06, 07, 08 listopada 2020 r.

19, 20, 21 listopada 2020 r.

03, 04, 05 grudnia 2020 r.

11, 12, 13 grudnia 2020 r.

04, 05, 06 stycznia 2021 r.

08, 09, 10 stycznia 2021 r.

13, 14, 15 stycznia 2021 r.

- zgodnie z załączonym harmonogramem.

 W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności na terenach leśnych oraz polnych.  Mogą wystąpić w nich chwilowe ograniczenia swobodnego poruszania się drogami leśnymi i polnymi, wynikające z zasad bezpieczeństwa prowadzenia polowań.

Odpowiedzialnym za bezpieczny i prawidłowy przebieg polowania jest organizator polowania - Ośrodek Hodowli Zwierzyny Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego „Gola”.

 

Załącznik: Harmonogram polowań.