INFORMACJA

O ODWOŁANIU PRZETARGU W CZĘŚCI

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa podaje do publicznej wiadomości, że odwołuje IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, w części dotyczącej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki  548/1, obręb Gola, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie prowadzi księgę wieczystą nr  ZG1W/00021329/7, który miał się odbyć dnia 15 listopada 2022 r. o godz. 10:00.

Powodem odwołania przetargu jest zmiana stanu prawnego w/w nieruchomości,  w związku z wejściem w życie w dniu 3 listopada 2022 r. Uchwały nr XXXVIII/282/22 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 11 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Gola.

 

Szlichtyngowa , dnia 14.11.2022 r.

                                                                                             

  /-/ Jolanta Wielgus

                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                               Szlichtyngowa

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r. ( Dz. U. 2022 poz. 1173 ze zm.),
Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa podaje do publicznej wiadomości

plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Dzik’ Zielona Góra w dzierżawionych obwodach łowieckich nr 133 oraz nr 176 w sezonie 2022/2023.

Na terenie Gminy Szlichtyngowa polowania mogą odbywać się w rejonie miejscowości Małe Drzewce.

W związku z powyższym prosimy o zachowania ostrożności na terenach leśnych oraz polnych. Mogą wystąpić chwilowe ograniczenia swobodnego poruszania się drogami leśnymi i polnymi, wynikające z zasad bezpiecznego prowadzenia polowania.

Ogłoszenie

Plan Polowań