Logo BIP

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Zawiadomienie Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Łukasza Poryckiego w sprawie przystąpienia do realizacji zadania.

Załącznik: Zawiadomienie o przystąpieniu do realizacji zadania. 

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym we Wschowie o pierwszej licytacji udziału w wysokości 4/6 części nieruchomości

Dyrektor Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Informuje o: wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.