Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że na terenie obwodu łowieckiego nr 175  odbędą się polowania zbiorowe w następujących terminach: 27, 28, 29 października 2019 r. oraz 4, 5, 6, 18, 19, 20 listopada 2019 r. oraz 6, 7, 8, 14, 15, 16 grudnia 2019 r., 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15 stycznia 2020 r. w godzinach 7:30 – 16:00, zgodnie z załączonym harmonogramem.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności na terenach leśnych oraz polnych w miejscowościach wskazanych w harmonogramie. Mogą wystąpić w nich chwilowe ograniczenia swobodnego poruszania się drogami leśnymi i polnymi, wynikające z zasad bezpieczeństwa prowadzenia polowań.

Odpowiedzialnym za bezpieczny i prawidłowy przebieg polowania jest organizator polowania - Ośrodek Hodowli Zwierzyny Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego „Gola”.

Poniżej zamieszczam harmonogram polowań.