W dniu dzisiejszym dostarczona została do naszych szkół: Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej oraz Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach pierwsza partia laptopów w ilości 25 szt. zakupionych przez Gminę w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji rządowego programu „Polska Cyfrowa”. Przyjęcia komputerów dokonali dyrektorzy szkół: Pani Marta Krawczyk, Pani Bronisława Weleszczuk i Pani Czesława Świercz.

Przypomnieć należy, że łącznie zakupiono 34 laptopy. Dziś dojechała do nas druga partia dostawy w ilości  9 szt.

Podziału laptopów, które przypadły poszczególnym szkołom, dokonano na podstawie kryterium – liczba uczniów w placówce edukacyjnej i tak:

SP im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej – 18 szt., dziś przekazano 9 szt.

SP Stare Drzewce – 9 szt., dziś przekazano 9 szt.

SP Jędrzychowice – 7 szt., dziś przekazano 7 szt.

Jutro do Szkoły Podstawowej w Szlichtyngowej dostarczonych zostanie 9 laptopów, które otrzymaliśmy dzisiaj.

Sprzęt przekazany zostanie przez szkoły tym uczniom, którzy go najbardziej potrzebują, ponieważ mają kłopot z dostępem do edukacji zdalnej. Komputery umożliwią im kontakt z nauczycielami, udział we wspólnych zajęciach on-line oraz realizację podstawy programowej w odpowiednich warunkach.

O przydziale sprzętu zadecyduje szkoła. Nauczyciele mają najlepsze rozeznanie co do potrzeb uczniów. Sprzęt trafi do uczniów jeszcze w tym tygodniu.