W związku z zaistniałą na terenie kraju sytuacją dot. koronawirusa i zamknięciem placówek, bądź znacznego ograniczenia działalności podmiotów, Związek Międzygminny EKO-PRZYSZŁOŚĆ informuje, iż w przypadku konieczności zmiany deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. zmniejszenie pojemności pojemników bądź wyzerowania opłaty za odpady komunalne, odpowiednie deklaracje należy składać na początku miesiąca, najpóźniej do 10 dnia danego m-ca, by dane były wprowadzane jeszcze w tym miesiącu.

W przypadku pytań lub wątpliwości można skontaktować się z biurem obsługi, tel.: 68 452 12 34, 35 i 36.

Związek udziela również na wniosek prolongaty terminu płatności i w tej sprawie należy kontaktować się bezpośrednio z referatem księgowym, tel.: 68 452 12 20 i 213

Więcej informacji oraz wzór deklaracji do pobrania - tutaj.