Orientacyjna prognoza zagrożeń • województwo lubuskie
Od 7:30 2020-05-23 do 7:30 2020-05-24:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ
Zjawisko: Burze
Stopień zagrożenia: 1
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu 10 mm, lokalnie około 15 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h.
Czas wydania: 2020-05-21 13:21:00
Synoptyk IMGW-PIB: Magdalena Muszyńska-Karbowska
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.