Od 7:30 2020-04-18 do 7:30 2020-04-19:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ
Zjawisko: Przymrozki
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury do -1°C, przy gruncie do -4°C.
Czas wydania: 2020-04-16 13:39:00
Synoptyk IMGW-PIB: Marek Pruchniewicz

Od 7:30 2020-04-19 do 7:30 2020-04-20:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ
Zjawisko: Przymrozki
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury do -1°C, przy gruncie do -4°C.
Czas wydania: 2020-04-16 13:39:00
Synoptyk IMGW-PIB: Marek Pruchniewicz

Od 7:30 2020-04-20 do 7:30 2020-04-21:


BRAK DANYCH DOTYCZĄCYCH PROGNOZY ZAGROŻEŃ

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.