Przymrozki
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 90%

Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną: w nocy 25/26.03 od -4°C do -2°C, przy gruncie do - 7°C; w nocy 26/27.03 lokalnie przymrozek do -1°C, przy gruncie ok. -3°C. Temperatura maksymalna: w środę do 7°C, w czwartek do 10°C, w piątek do 15°C.
Uwagi: Zmiana dotyczy terminu ważności ostrzeżenia.

Zmiana ostrzeżenia 15/2020
Ważne:
Od: 2020-03-24 13:52 Do: 2020-03-27 09:00
synoptyk IMGW-PIB: Przemysław Szrama
Czas wydania: 2020-03-24 13:52
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
 
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.