Uprzejmie informujemy, że dnia 16 września 2019 roku upływa termin zapłaty trzeciej raty podatku za 2019 rok.

Prosimy o uregulowanie należności.