Herb Gminy Szlichtyngowa

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od 24.09.2021 r. do 15.10.2021 r.

Lp.

Nr geod.

Pow.

KW

Położenie

Opis

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena

Termin
do złożenia wniosku zgodnie
 z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ugn

1.

548/1

0,1600 ha

ZG1W/
00021329/7

obręb Gola
jednostka
ew. Szlichtyngowa

 

Działka o kształcie zbliżonym do równoległoboku. Obszar nieruchomości niezagospodarowany, teren równy.  Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową wewnętrzną – dz. nr 548/4, do której przez drogę nr 202 prowadzi droga o nawierzchni asfaltowej o kategorii drogi powiatowej nr 1010F (oznaczona nr działki 197). Nieruchomość posiada możliwość  przyłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej (w drodze sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa; sieć energetyczna w odległości do 150 m)

Działka leży na obszarze,

dla którego Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa określił warunki zabudowy

i zagospodarowania terenu przeznaczając

ją pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

45 500,00 zł
+23% VAT

05.11.2021 r.

2.

548/7

0,1431 ha

ZG1W/
00021329/7

obręb Gola
jednostka
ew. Szlichtyngowa

Działka o regularnym kształcie zbliżonym do kwadratu. Obszar nieruchomości niezagospodarowany, teren równy.  Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową wewnętrzną – dz. nr 548/4, do której przez drogę nr 202 prowadzi droga o nawierzchni asfaltowej o kategorii drogi powiatowej nr 1010F (oznaczona nr działki 197).  Nieruchomość posiada możliwość  przyłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej (w drodze sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa; sieć energetyczna w odległości do 150 m)

Działka leży na obszarze,

dla którego Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa określił warunki zabudowy

i zagospodarowania terenu przeznaczając

ją pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

41 000,00 zł

+23% VAT

05.11.2021 r.

3.

166/5

0,0820 ha

ZG1W/

00004089/7

obręb Nowe Drzewce
jednostka
ew. Szlichtyngowa

Działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Obszar nieruchomości niezagospodarowany, teren równy. Działka posiada dostęp do drogi publicznej powiatowej nr 1011F poprzez drogę gruntową o kategorii drogi gminnej o nr działki 166/1.  Nieruchomość posiada możliwość  przyłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej.

Działka leży na obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w jednostce MNU/9 – tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług

23 263,00 zł

+23% VAT

05.11.2021 r.

 
Załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - 24.09.2021 r.