WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH – SPRZEDAŻ PRZETARGOWA


Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

Lp.

Nr geod.

Pow.

KW

Położenie

Opis

Przeznaczenie

 i sposób zagospodarowania

Cena

Termin
do złożenia wniosku zgodnie
 z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ugn

1.

519/5

0,0522 ha

ZG1W/
000017426/6

GÓRCZYNA

Nieruchomość gruntowa  zabudowana położona wśród zabudowań mieszkalnych wielorodzinnych i zagrodowych,
 z którymi graniczy. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość położona przy drodze krajowej
nr 12. Bezpośredni dojazd do nieruchomości odbywa się drogą utwardzoną o kategorii gminnej – dz. nr 519/1. Teren działki nieogrodzony. Kształt działki jest nieregularny, przeciętny, zbliżony do wieloboku, teren płaski. Otoczenie nieruchomości uporządkowane. Nieruchomość posiada uzbrojenie w energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną.

 

Działka częściowo zagospodarowana –  zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym, niemieszkalnym stanowiącym dawną świetlicę wiejską oraz budynkiem gospodarczym.

Budynek w zwartej zabudowie, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 128,00 m2, powierzchni użytkowej 170,17 m2. Budynek wybudowany
w technologii tradycyjnej, fundamenty ceglane, niestabilne
 z dużymi ubytkami, ściany z ceramicznej cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, znaczne ubytki spoiwa, zawilgocenie, elewacja – od frontu budynek ocieplony styropianem, w części parteru otynkowany, pomalowany, w pozostałej części budynek bez pokrycia elewacji – widoczna konstrukcja budynku. Konstrukcja dachu drewniana – krokwiowo płatwiowa, dach kryty papą na lepiku, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Konstrukcja dachu i pokrycie w bardzo złym stanie technicznym, dach w całości przeznaczony do remontu
i wymiany pokrycia oraz elementów konstrukcyjnych. Tynki wewnętrzne – szpachlowane i malowane, oraz tynki mineralne pokryte powłokami malarskimi. Liczne zawilgocenia ścian
 i zalania na skutek nieszczelności pokrycia dachowego. Na piętrze tynki cementowo wapienne, nierówne widoczne pęknięcia, zalania, częściowo brak tynków na ścianach. Stropy drewniane belkowe, wypełnione polepą w złym stanie technicznym. Na parterze posadzki betonowe pokryte płytkami ceramicznymi w zadowalającym stanie, w pomieszczeniach piętra podłogi drewniane, zapadające się,
w jednym z pomieszczeń całkowity brak posadzki. Schody drewniane w złym stanie technicznym. Stolarka okienna na parterze pcv z kratami stalowymi, w pozostałej części budynku drewniana skrzynkowa lub pojedyncza. Stolarka drzwiowa na piętrze starego typu, drzwi wejściowe płytowe, pełne. Brak instalacji centralnego ogrzewania. Instalacje wewnętrzne – elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna – wszystkie kwalifikują się do wymiany.

Budynek w zwartej zabudowie, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 76,00 m2, powierzchni użytkowej 70,59 m2. Budynek wybudowany
 w tradycyjnej technologii, fundamenty ceglane z dużymi ubytkami, ściany zewnętrzne i nośne z cegły ceramicznej
na zaprawie cementowo-wapiennej z ubytkami spoiwa, zawilgocone, elewacja – tynk cementowo-wapienny zatarty
na mokro, w pozostałej części budynku widoczna konstrukcja. Dach – konstrukcja drewniana krokwiowo płatwiowa, pokrycie – papa na lepiku, brak rynien i rur spustowych. Konstrukcja dachu i pokrycie przeznaczone w całości do wymiany. Ściany wewnętrzne częściowo otynkowane. Brak posadzek
w niektórych pomieszczeniach. Stolarska okienna – brak – pozostały tylko ościeżnice. Stolarka drzwiowa – do jednego pomieszczenia drzwi drewniane typu gospodarczego  w bardzo złym stanie technicznym, do pozostałych pomieszczeń brak drzwi. Brak instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Budynek w złym stanie technicznym, przeznaczony do remontu.

 

W pozostałej części działka porośnięta jest trawą, chwastami, drzewami samosiejkami. Na działce posadowiony jest garaż – nie związany trwale z gruntem.

PP/m,u

- teren działalność produkcyjnej, przetwórstwa

 i rzemiosła.

 

Funkcja uzupełniająca mieszkalnictwo, usługi

 

B 0,0522 ha

 

47 622,00 zł
+23% VAT

do

01.09.2021 r.

2.

616

0,0697 ha

ZG1W/

00015600/6

 

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe – ustanowiona odpłatnie i na czas eksploatacji urządzeń
i linii elektroenergetycznej służebność przesyłu na nieruchomości polegająca na zapewnieniu swobodnego przechodu
 i przejazdu w celu pobudowania na działce
 nr 314/1 urządzeń elektroenergetycznych
 i korzystaniu z nich – prawo niezwiązane ze zbywaną działką.

GÓRCZYNA

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych
i terenów przeznaczonych pod zabudowę. Położona jest pośród innych nieruchomości gruntowych niezabudowanych
i zabudowanych o charakterze mieszkaniowym, jednorodzinnym. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową
o kategorii drogi gminnej – dz. nr 618.

Nieruchomość porośnięta trawą. Teren działki nie jest ogrodzony. Działka jest niezagospodarowana. Kształt działki nieregularny, zbliżony do trapezu, teren płaski. Otoczenie nieruchomości uporządkowane, brak czynników negatywnie wpływających na walory użytkowe nieruchomości. Rejon lokalizacji nieruchomości posiada częściowe wyposażenie
w sieci technicznego uzbrojenia.

M,U – tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługową.

 

R V – 0,0505 ha

R VI – 0,0192 ha

36 500,00 zł

+23% VAT

do

01.09.2021 r.

3.

41/3

0,1152 ha

ZG1W/00001140/2

KOWALEWO

Nieruchomość gruntowa niezabudowana  położona jest
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych
 i terenów przeznaczonych pod zabudowę. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową o kategorii drogi gminnej
– dz. nr 52 i 17, 41/4 do której prowadzi droga o nawierzchni
o kategorii drogi powiatowej oznaczona nr ewid. dz. 4.

Nieruchomość porośnięta trawą i chwastami. Teren nieogrodzony. Działka niezagospodarowana. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski. Otoczenie nieruchomości uporządkowane, brak czynników negatywnie wpływających na walory użytkowe nieruchomości. Rejon lokalizacji nieruchomości posiada częściowe wyposażenie w sieci technicznego uzbrojenia – woda, kanalizacja sanitarna.

M, U – tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługową.

 

Ps III – 0,1152 ha

35 000,00 zł

+23% VAT

do

01.09.2021 r.

 Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 21.07.2021 do 11.08.2021 r.

Załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego