Ostrzeżenie meteorologiczne:
Silny Mróz
stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami ok. -15°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2021-01-17 20:00
Do: 2021-01-18 09:00
synoptyk IMGW-PIB: Przemysław Szrama
Czas wydania: 2021-01-17 11:47
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu