W związku z opublikowaniem przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) alertu dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, poprzez stwierdzenie nowych ognisk grypy ptaków i przypadków u dzikiego ptactwa na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu (regionu będącego jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy) oraz analizą sytuacji epizootycznej w zakresie HPAI, Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie informuje, że ryzyko wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce w najbliższym czasie można uznać za wysokie.

                Co więcej, Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie przypomina, że Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722) jest aktem prawa nadal obowiązującym, który określa szczegółowe nakazy i zakazy obowiązujące w przypadku hodowli ptactwa.  

WAŻNE!             

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów) czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

W związku z istniejącym zagrożeniem ponownego wystąpienia grypy ptaków na terenie Polski koniecznym jest podjęcie wszelkich możliwych działań związanych z bioasekuracją przez hodowców w stadach drobiu, celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia choroby w gospodarstwach.