Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro na:

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w 2020 roku"

Do pobrania:

1) Zaproszenie do składania ofert.

2) Załączniki do zaproszenia do składania ofert.