Szanowni Mieszkańcy!

Wszyscy oczekujemy, by nasze najbliższe otoczenie było czyste, zadbane i estetyczne. Chcielibyśmy móc spokojnie obserwować, jak nasi najmłodsi bawią się ze swoimi rówieśnikami na bezpiecznym placu zabaw. Niestety, są w naszym środowisku osoby, które zupełnie bezmyślnie popełniają akty wandalizmu na miejskiej i gminnej infrastrukturze.

Kolejny raz zostało uszkodzone ogrodzenie placu zabaw w Parku Górczyńskim. Koszty naprawy poniesie Gmina Szlichtyngowa, a w praktyce – każdy Mieszkaniec Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Niezbędna jest Państwa pomoc. Potrzebny jest brak przyzwolenia na akty wandalizmu, które powinny spotykać się z naszym zdecydowanym protestem, a nie cichym przyzwoleniem. Zniszczone ławki, urządzenia na placach zabaw, znaki ostrzegawcze, czy barierki – to przykłady aktów skrajnie nieodpowiedzialnego wandalizmu, często niebezpiecznego dla naszego zdrowia lub życia.

W przypadku aktów wandalizmu najważniejszy jest czas reakcji odpowiednich służb, szybka interwencja zwiększa szansę na ujęcie sprawców, którzy na własnej kieszeni poczują, jak dużo taka nieodpowiedzialna „zabawa” kosztuje. Dlatego apelujemy do świadków tego typu zdarzeń – nie zwlekajcie z powiadomieniem Policji czy tut. Urzędu. Prosimy o natychmiastowe reagowanie w przypadkach łamania lub naruszenia prawa.