Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” będzie prowadzony w oparciu o:
• zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,
• nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
• nowy regulamin naboru wniosków.

Najważniejsze zmiany to:
• uproszczenie zasad przyznawania dotacji,
• krótszy czas rozpatrywania wniosków,
• uproszczenie wniosku o dotację,
• integracja z Programem „Mój Prąd”,
• wysokość dotacji powiązana z efektem ekologicznym,
• dotacje na termomodernizacje dla tych, którzy już wymienili źródła ciepła,
• możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych.

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów na stronie: https://czystepowietrze.wfosigw.zgora.pl