Szanowni Państwo!

Od dnia 25 maja 2020 r. będą odbywać się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, a także wznawiamy funkcjonowanie przedszkoli oraz oddziałów i punktów przedszkolnych.
Dyrektor danej szkoły określi szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole. Rodzice lub opiekunowie wychowanków i uczniów podejmują sami decyzje o posłaniu swoich dzieci do przedszkoli i szkół. W przypadku uczniów i dzieci, których rodzice podejmą decyzję o dalszym pozostawieniu ucznia lub dziecka w domu, dyrektor szkoły czy przedszkola zapewni realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Również od 25 maja będą umożliwione konsultacje dla uczniów klas VIII. Natomiast od 1 czerwca uruchamiamy konsultacje dla uczniów z pozostałych klas szkół podstawowych.

Przypominamy, że od 18 maja 2020 r. wznowione zostały zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez nauczycieli specjalistów w naszych przedszkolach i szkołach. Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z dyrektorem właściwej szkoły czy przedszkola, przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci.

Szkoły i przedszkola będą funkcjonować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Wszystkie informacje, regulaminy, wytyczne dla rodziców oraz zasady odbywania się zajęć dostępne są na stronach internetowych oraz profilach Facebookowych naszych szkół:

 

Zespół Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej:

sp.szlichtyngowa.edu.pl

ps.szlichtyngowa.edu.pl

tel. 65 540 7212, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook Szkoły Podstawowej w Szlichtyngowej

 

Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach:

http://sp-jedrzychowice.zw.pl/

tel. 655492418, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach

 

Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach:

www.spstdrzewce.edupage.org

tel. 655493115, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook Szkoły Podstawowej w Starych Drzewcach