Uwaga Mieszkańcy!

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa przekazuje komunikat Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie:

Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, coroczne styczniowe zebrania wiejskie na terenie powiatu wschowskiego zostały odwołane.

W związku z powyższym zarząd Spółki upoważnia sołtysów i przedstawicieli poszczególnych wsi do przedstawienia zakresu prac melioracyjnych na rok 2021 w terminie do 31 stycznia 2021r.

 

Z poważaniem

/-/Tadeusz Skrzyczyński

Przewodniczący PSW we Wschowie