27 maja, w rocznicę wyborów samorządowych roku 1990, które symbolicznie rozpoczęły najnowszą historię polskiej samorządności, obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. W tym roku przypadała 30. rocznica tego ważnego wydarzenia. Z tej okazji Zarząd Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, w którym zrzeszona jest Gmina Szlichtyngowa, przygotował okolicznościowe medale.

   Podczas obrad XXI Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa w dniu 30 grudnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta Wielgus  oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zalewska wręczyły medale w ramach uznania za dotychczasową pracę na rzecz społeczności Gminy Szlichtyngowa dla Pani Ireny Fartuszyńskiej oraz dla Miejskiego Klubu Sportowego „Orzeł”  Szlichtyngowa, który odbierał działacz Klubu Pan Radosław Kubiś.

   W uzasadnieniu aktu nadania „Medalu 30-lecia samorządu terytorialnego 1990-2020” dla społeczników z naszej gminy czytamy:

- Pani Irena Fartuszyńska - medal jest wyrazem wyróżnienia i uznania za wieloletnią pracę w jednostkach organizacyjnych Gminy Szlichtyngowa oraz za działalność społeczną w zakresie realizacji zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym.  Pani Irena Fartuszyńska związana jest z samorządem Gminy Szlichtyngowa od lutego 1966 roku, kiedy to zaczynała pracę w tut. Urzędzie Miasta i Gminy. Od stycznia 1991 roku była Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej, a od kwietnia 1998 roku mianowana została Dyrektorem tego zakładu. W latach 1994-1998 była Radną Rady Gminy i Miasta w Szlichtyngowej, w której pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Budżetowej. W styczniu 2001 roku po 35 latach pracy w samorządzie Pani Irena przeszła na zasłużoną emeryturę. Pani Irena Fartuszyńska swoje doświadczenie i pasje wykorzystuje w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Aktywnie działała w Społecznym Komitecie Odbudowy Kościoła w Szlichtyngowej. Jest Wiceprzewodniczącą wschowskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  Aktywnie uczestniczy w spotkaniach organizowanych w Klubie Senior+ działającym w Szlichtyngowej.

 - Miejski Klub Sportowy „Orzeł” - medal jest wyrazem wyróżnienia i uznania za działalność społeczną w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w gminie Szlichtyngowa. Przez cały okres 30-lecia samorządu terytorialnego Klub, wcześniej pod nazwą LZS „Płomień” Szlichtyngowa, a od 2001 roku - Miejski Klub Sportowy „Orzeł” Szlichtyngowa, aktywnie przyczynia się do rozwoju i umacniania działalności sportowej na rzecz szlichtyngowskiej społeczności. Dzięki zaangażowaniu Zarządu Klubu, jego członków, trenerów i zawodników Mieszkańcy poprawiali swoją kondycję fizyczną, uczestniczyli w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w duchu rywalizacji sportowej fair play. Dzięki owocnej współpracy Klubu
z samorządem udało zorganizować się wiele zawodów sportowych, turniejów piłki nożnej, rozgrywek amatorskiej ligi piłki nożnej dla Mieszkańców. Działalność Miejskiego Klubu Sportowego „Orzeł” w pełni zaspokaja potrzeby lokalne Mieszkańców w zakresie popularyzacji gry w piłkę nożną i na stałe wpisała się w historię Szlichtyngowy.

 Podczas uroczystości wyróżnieni poza wspomnianymi medalami otrzymali kwiaty oraz zestaw upominków Gminy Szlichtyngowa.