W dniu 21 grudnia 2020 roku zakończyły się prace budowlane polegające na remoncie ulicy Pułaskiego w Szlichtyngowej. Remont ten jest I etapem zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i remont dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Ulica Pułaskiego, podobnie jak Ogrodowa wymagały pilnego remontu. W ramach zadania wykonane zostały prace – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, w tym montaż studni wodomierzowych typu Hydro – Terminal, wymiana sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy drogi, ułożenie trzech warstw asfaltu, w tym ostatniej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej SMA, szczelnej, „cichej” i odpornej na działanie czynników zewnętrznych. Wykonano także prace brukarskie. Z kostki betonowej „starobruk wielkopolski” wykonane zostały chodniki po obu stronach drogi oraz zjazdy na posesje. Zamontowano znaki pionowe, wymalowano przejścia dla pieszych i inne linie poziome.

Ulica Pułaskiego zostanie przywrócona do użytku w dniu 30 grudnia 2020r., zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. W tym dniu ruch na tej drodze zostanie przywrócony, a Mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z ulicy!

Wykonawcą robót jest firma „BRUKPOL” s.c. z siedzibą w Strzelcach Wielkich.

Po Nowym Roku planowane jest rozpoczęcie prac remontowych ulicy Ogrodowej. Rozpoczną się one pracami rozbiórkowymi, wymianą sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Realizacja zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i remont dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj” dofinansowane jest z rządowego programu „Funduszu Dróg Samorządowych” w kwocie 1 332 368,00 zł.