Dnia 11 grudnia br. na zaproszenie Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka, Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta Wielgus uczestniczyła w ogólnopolskiej wideokonferencji pn. „Rodzina w centrum uwagi” skierowanej do przedstawicieli samorządów, a zorganizowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Spotkanie odbyło się w formule hybrydowej i wzięło w nim udział ponad 400 gości, a poświęcone było nowemu podejściu do działań na rzecz polskich rodzin. O propozycji nowego podejścia do działań na rzecz budowania szczęścia polskich rodzin rozmawiali przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, Rady Rodziny i świata biznesu oraz osoby reprezentujące środowisko organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz rodzin, m.in. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg, Wiceminister Pani Barbara Socha, Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Paweł Szefernaker, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, przewodnicząca Rady Rodziny Pani Dorota Bojemska, przedstawiciel KGHM Polska Miedź S.A. Pan Błażej Marzoch.

Źródło:

1. https://www.facebook.com/mripsRP/
2. https://www.gov.pl/