Dobiega końca remont ul. Pułaskiego w Szlichtyngowie w ramach zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i remont dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Na ul. Pułaskiego obecnie prowadzone są prace polegająca na stabilizacji podbudowy pod warstwy asfaltowe. 

Poniżej zamieszczamy dokumentację fotograficzną z przebiegu prac.