Dnia 30 października br. zakończono prace polegające na zakupie i montażu dwóch lamp solarnych na terenie naszej Gminy. W Górczynie lampę solarną zamontowano na ulicy Zamysłowskiej, natomiast w Starych Drzewcach nowo zamontowana lampa solarna doświetla plac zabaw.

Zamontowane lampy solarne zasilane są energią słoneczną i wiatrową. Wyposażone są w akumulator, dzięki czemu, w przypadku pochmurnej i bezwietrznej pogody utrzymującej się nawet do 4 dni, będą nadal świecić. Stanowiska oświetleniowe składają się z fundamentu, słupa ocynkowanego stożkowego z zamontowaną lampą solarną typu hybryda, oprawy ze stopu aluminiowego i hartowanego szkła, panela fotowoltaicznego i turbiny wiatrowej.

Wykonawcą robót była firma EL – TIM Leszek Szymański z siedzibą w Górczynie. Wartość dostawy i montażu dwóch lamp solarnych to kwota 18 500 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane ze środków  funduszu sołeckiego sołectwa Górczyna i Stare Drzewce.

Ponadto dowieszone zostały oprawy oświetleniowe na istniejących słupach energetycznych w Goli, Wyszanowie, Nowych Drzewcach i Małych Drzewcach. Wyżej wymienione prace wykonała firma ENEA Oświetlenie Kościan, na zlecenie Gminy Szlichtyngowa. W Goli nowa oprawa oświetli drogę gminną, dojazdy do posesji oraz plac zabaw. W Nowych Drzewcach nowa oprawa została dowieszona w pasie drogi gminnej o nr ew. działki 256, natomiast w Małych Drzewcach w pasie drogi gminnej o nr ew. działki 242. Czwarta oprawa oświetleniowa została zamontowana w Wyszanowie przed mostem na rzece Barycz. Zadania zrealizowano w ramach środków z funduszu sołeckiego ww. miejscowości.

Szczególne podziękowanie składamy dla Sołtysów i Mieszkańców sołectw za zaangażowanie i udział w kreowaniu wizerunku naszej Gminy. Zamontowane oświetlenie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców.

GALERIA