W ostatnią niedzielę października tj. 25 października br., po siedmiu miesiącach czasu letniego, przestawiamy zegarki o godzinę do tyłu, z 3:00 na 2:00. W związku z czym śpimy o godzinę dłużej w ten weekend. W ten sposób przechodzimy z czasu letniego na zimowy.

W całej Unii Europejskiej do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października, a na czas letni przechodzi się w ostatnią niedzielę marca. Mówi o tym obowiązująca bezterminowo dyrektywa UE ze stycznia 2001 r.: "Począwszy od 2002 r. okres czasu letniego kończy się w każdym państwie członkowskim o godz. 1:00 czasu uniwersalnego (GMT), w ostatnią niedzielę października".

W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Kolejne takie rozporządzenie rząd wydał na początku listopada 2016 roku. Przedłuża ono stosowanie czasu letniego i zimowego do 2021 roku.