W dniu 13 października 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej oraz w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus wręczyła stypendia dla najzdolniejszych uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/20. W tym roku wyróżnionych zostało 8 uczniów: Paulina Bielewicz, Martyna Winiarska, Tobiasz Skrzypczak, Dominika Skudlarek, Emilia Kudyba, Alicja Fartuszyńska, Weronika Kupczyk i Klaudia Neć. Wśród naszych stypendystów jest czworo uczniów szkoły podstawowej i czworo absolwentów szkół ponadpodstawowych. Pięciu uczniów odebrało stypendium po raz kolejny.

     Aby uzyskać stypendium uczniowie musieli spełnić wymagania dotyczące rocznej średniej ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych: w szkołach ponadpodstawowych średnia ocen co najmniej 5,2, natomiast w szkołach podstawowych co najmniej 5,6. Średnia ocen stanowi bardzo wysoką poprzeczkę i osiągają ją uczniowie uzdolnieni wszechstronnie.

     Burmistrz Jolanta Wielgus wręczyła wyróżnionym uczniom stypendium pieniężne, pamiątkowe długopisy, listy gratulacyjne oraz róże dla stypendystek. Stypendium stanowi wyróżnienie za trud i wysiłek włożony w osiąganie wysokich wyników w nauce oraz motywację do odnoszenia dalszych sukcesów.

     Wszystkim stypendystom i ich rodzinom serdecznie gratulujemy tak wysokich wyników i życzymy powodzenia na dalszej ścieżce edukacyjnej!