Szanowni Rolnicy, przed przystąpieniem do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 zachęcamy Was do zapoznania się z instrukcją obsługi aplikacji do samospisu.  Instrukcję obsługi można pobrać klikając TUTAJ.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o działaniu aplikacji.

Uruchomienie aplikacji Aplikacja formularza on-line do samospisu PSR pracuje w środowisku przeglądarki internetowej. Obsługiwane przeglądarki: Google Chrome, FireFox, Safari, Microsoft Edge 17+, Opera (zalecane jest korzystanie z aktualnie dystrybuowanych wersji).

Wymagania dla przeglądarki:

 • akceptacja tzw. ciasteczek (cookies)
 • włączenie obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej (domyślnie przeglądarka ma już takie ustawienia)

Aplikację można uruchomić wchodząc na stronę informacyjną spisu rolnego: https://spisrolny.gov.pl .

Praca z aplikacją odbywa się w bezpiecznym połączeniu szyfrowanym przy użyciu protokołu TLS 1.2, wykorzystującego klucz szyfrujący o długości 128 bitów.

 

Zasady pracy z aplikacją

 • Aby dokonać samospisu, należy zalogować się do aplikacji formularza on-line i udzielić odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania (zakres pytań jest dostosowywany w trakcie pracy z aplikacją w oparciu o informacje wprowadzane przez użytkownika).
 • Samospisu może dokonać osoba, która jest użytkownikiem gospodarstwa rolnego.
 • Informacje powinny być podane wg stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
 • Aby uzyskać dostęp do aplikacji, należy podać numer PESEL oraz numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS lub numer identyfikacyjny producenta w ewidencji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Niezależnie do aplikacji można się zalogować poprzez krajowy węzeł identyfikacji elektronicznej login.gov.pl (węzeł krajowy).
 • W przypadku zalogowania się poprzez węzeł krajowy, metoda ta zostaje na stałe przyporządkowana do użytkownika i nie będzie można jej zmienić podczas kolejnego logowania.
 • Samospis powinien być przeprowadzony w ciągu 14 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. W tym czasie użytkownik może logować się wielokrotnie, a stan danych jest za każdym razem zapamiętywany. Po upływie 14 dni, dane do logowania tracą ważność i spis zostanie dokończony przez rachmistrza.
 • W trakcie pracy z aplikacją zapamiętywana jest ścieżka pytań, dzięki czemu użytkownik ma możliwość cofnięcia się do dowolnego działu i dowolnego pytania na 2 formularzu w celu korekty udzielonej odpowiedzi. Skutkiem zmiany danych uprzednio wprowadzonych może być modyfikacja dotychczasowej ścieżki spisu i wyświetlenie dodatkowych pytań lub działów tematycznych.
 • Przejście do kolejnej strony formularza (działu tematycznego) możliwe jest tylko wówczas, gdy na aktualnej stronie wprowadzono wszystkie wymagane informacje i są one poprawne z punktu widzenia zastosowanych reguł kontroli danych.
 • Jeśli na danej stronie (w dziale tematycznym) zidentyfikowano błędy o charakterze blokującym, to aplikacja wyświetli ich opis i wyłączy możliwość przejścia do kolejnej strony. Jeśli wyświetlone zostaną ostrzeżenia, aplikacja będzie wymagała jedynie weryfikacji i potwierdzenia poprawności danych.
 • Jeśli w trakcie pracy z aplikacją użytkownik nie wykona żadnej operacji przez 30 minut, zostanie automatycznie wylogowany.