Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że zostało zakończone zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Szlichtyngowa w 2020 r.”.

Przedmiotowe zadanie polegało na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania z 42 nieruchomości na terenie Gminy usunięto łącznie 18 Mg wyrobów zawierających azbest.

Wykonawcą zadania była firma „7A” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Władysław Bakinowski, Różana 11, 59-335 Obora. Wartość zadania wyniosła 12 164,26 złotych brutto.

Zadanie było realizowane w związku z przystąpieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze do realizacji w 2020 r. Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019 –2023. Usuwanie wyrobów zawierających azbest było możliwe dzięki uzyskaniu zapewnienia przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 3 marca 2020 r., znak: WEI-EI-410.3.2020, o zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości gwarantującej wypłatę do 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Gminę na realizację zadania. Pozostałe 30% kosztów zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy.