Z dniem 1 września szkoły i przedszkola rozpoczną pracę w sposób tradycyjny, stacjonarny. Szkoły będą przygotowane do roku szkolnego zgodnie z wszelkimi zaleceniami Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Szkoły z tereny Gminy Szlichtyngowa: Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach, Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej posiadają procedury bezpieczeństwa na czas nauki w dobie epidemii opracowane przez dyrektorów i kadrę pedagogiczną. Wdrożone zostaną również specjalne regulaminy, których będą musieli przestrzegać uczniowie, rodzice i nauczyciele. Informacje na ten temat dyrektorzy na bieżąco już przekazują i będą przekazywali rodzicom uczniów.

      Mamy nadzieję, że wprowadzone zasady umożliwią w sposób bezpieczny odbywanie nauki przez uczniów w  tradycyjnym sposobie nauczania.

      Poniżej przedstawiamy Państwu przygotowane przez MEN wskazówki dla rodzica i 10 zasad dla ucznia dotyczące bezpiecznego powrotu do szkoły.