Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że w dniu  20 sierpnia 2020 r. o godz. 18:30 w budynku zaplecza boiska sportowego w Górczynie, działka nr ewid. 318/1, odbędzie się się Zebranie Wyborcze.

 Tematem Zebrania będzie:

  • Przeprowadzenie wyborów uzupełniających Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Górczyna.
  • Sprawy bieżące.

 

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII/141/20 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Górczyna.

Zarządzenie Nr 93/20 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zwołania Zebrania Wyborczego Sołectwa Górczyna.