W piątek 10 lipca br. na cmentarzu w Goli pożegnano najstarszego mieszkańca Gminy Szlichtyngowa śp. Ferdynanda Jardela, który w tym roku skończył 103 lata. We mszy św. żałobnej i uroczystości pogrzebowej, wraz z rodziną, udział wzięli mieszkańcy Goli, delegacje władz samorządowych w osobach: Starosty Powiatu Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanty Wielgus, Przewodniczącej Rady Miejskiej Szlichtyngowa Anny Zalewskiej oraz sołtys wsi Gola Magdaleny Bielewicz. Ostatnie słowa pożegnania wygłosiła Burmistrz Jolanta Wielgus wspominając śp. Ferdynanda „jako człowieka pogodnego, uśmiechniętego, człowieka wielkiej kultury osobistej, z nienagannymi „przedwojennymi” manierami. A jednocześnie człowieka skromnego, pracowitego, który całe życie ciężko pracował, aby zapewnić godne życie swojej rodzinie”.

 

 

Śp. Ferdynand Jardel urodził się w 1917 roku w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku. Jego ojciec był polskim emigrantem, matka Amerykanką. Do Polski, na Wołyń wraz z rodziną przyjechał w 1925 roku. Jako żołnierz brał udział w II wojnie światowej, podczas której przez Rumunię, Włochy i Francję trafił do Wielkiej Brytanii, skąd przeszedł szlakiem bojowym do Ojczyzny. Po wojnie osiedlił się w miejscowości Gola w Gminie Szlichtyngowa, gdzie prowadził gospodarstwo rolne i pracował na kolei.

W ubiegłym roku, dnia 9 sierpnia śp. Ferdynand Jardel został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym Mu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.