INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM

NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

Gminny Komisarz Spisowy

 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020 r.

 

 

Załączniki do pobrania:

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do PSR 2020

Informacje dodatkowe