Drukuj

Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie wydał rozporządzenie nr 01/2019 z dnia 24 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 1.10.2019 r., poz. 2582)  w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu wschowskiego.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie, działając na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8 i 8b i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967) nakazał dzierżawcom lub zarządom obwodów łowieckich lub ich części, położonych na obszarze powiatu wschowskiego przeprowadzenie odstrzału sanitarnego łącznie 25 dzików w 5 obwodach łowieckich.

Na terenie naszej Gminy nakazano odstrzał 5 dzików w obwodzie łowieckim nr 175, gospodarowanym przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego „Gola”.

Poniżej zamieszczam rozporządzenie nr 01/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie.