Drukuj

Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że na terenie obwodu łowieckiego nr 175  odbędą się polowania zbiorowe w następujących terminach: 11, 12, 13 października 2019 r. w godzinach 9:00-16:00 oraz z w dniach 24, 25, 26 października 2019 r. w godzinach 7:30 – 16:30, zgodnie z załączonym harmonogramem.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności na terenach leśnych oraz polnych w miejscowościach wskazanych w harmonogramie. Mogą wystąpić w nich chwilowe ograniczenia swobodnego poruszania się drogami leśnymi i polnymi, wynikające z zasad bezpieczeństwa prowadzenia polowań.

Odpowiedzialnym za bezpieczny i prawidłowy przebieg polowania jest organizator polowania - Ośrodek Hodowli Zwierzyny Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego „Gola”.

Poniżej zamieszczam harmonogram polowań