W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus odbyła spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie wznowienia działalności przedszkoli oraz oddziałów i punktów przedszkolnych. W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach Marta Krawczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach Czesława Świercz i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej Daniel Mika.

   

   W wyniku spotkania, w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i ich rodzin, a także pracowników placówek oświatowych oraz mając na uwadze opinie rodziców podjęto decyzję o dalszym zamknięciu ww. placówek do dnia 24 maja 2020 r.

   Decyzję podjęto ze względu na obawy o bezpieczeństwo dzieci i personelu oraz konieczność przygotowania i wdrożenia wewnętrznych procedur bezpieczeństwa i przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

   Wszelkie informacje w ww. sprawie będziemy rodzicom i opiekunom przekazywać na bieżąco.