Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 od dnia 9 do dnia 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. Od czwartku szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość. Jeśli okres nauki zdalnej zostanie wydłużony ze względu na pandemię koronawirusa, nauka zdalna nie będzie się odbywać także 14 kwietnia (wtorek). Uczniowie w tych dniach nie będą mieli lekcji zdalnych ani zadawanych zadań domowych.

Przedszkola, jako placówki, które nie mają ferii, do 10 kwietnia prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty, tj. dalej prowadzą naukę w systemie zdalnym.

Informacja na ten temat została opublikowana na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r