W celu ułatwienia Mieszkańcom korespondencji z Urzędem Miasta i Gminy Szlichtyngowa od dnia dzisiejszego, tj. 14 kwietnia 2020 r. została wystawiona przed głównym wejściem do Urzędu Skrzynka Podawcza, do której można wrzucić dokumenty i wnioski.

Składane dokumenty prosimy umieszczać w kopercie, koszulce lub ich zszycie, aby uniemożliwić ich rozkompletowanie. Nie potwierdzamy złożenia dokumentów.

Skrzynka Podawcza wystawiana będzie w godzinach pracy Urzędu. Od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.