Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie ogłasza nabór na:

- Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczna niezatrudniającego pracowników,

- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy,

- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


Wnioski należy składać
- w wersji elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl
- w wersji papierowej w siedzibie Urzędu lub pocztą tradycyjną.

Wnioski oraz niezbędne załączniki a także zasady udzielania powyższych form wsparcia dostępne są na WORTALU PSZ:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

Anna Daszkiewicz tel. (65) 540 28 68 wew. 40
Małgorzata Jankowska tel. (65) 540 28 68 wew. 40

Ilona Kasztelan tel. (65) 540 28 68 wew. 47
Katarzyna Rybińska tel. (65) 540 28 68 wew. 47