Szanowni Mieszkańcy.

W zeszłym tygodniu w dniach 16 i 17 kwietnia 2020 r. na terenie Naszej Gminy przeprowadzona została akcja dostarczania maseczek ochronnych dla Mieszkańców. Dostarczono ponad 2.600 maseczek, po dwie na gospodarstwo wieloosobowe i po jednej dla gospodarstwa jednoosobowego.

Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich osób zaangażowanych w tę akcję: radnym Rady Miejskiej Szlichtyngowa, sołtysom, strażakom z jednostek: OSP Gola, OSP Szlichtyngowa i OSP Wyszanów, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie. Dzięki Waszemu zaangażowaniu akcja przeprowadzona została szybko i sprawnie.

Maseczki zakupione zostały ze środków budżetu Gminy Szlichtyngowa w łącznej ilości 2.800 szt. za kwotę 12 742,80 zł. Zamówienie złożyliśmy dnia 7 kwietnia. Maseczki dla nas szyła firma Euro-Comfort Sp. z o.o. w Lesznie. Pierwsza partia maseczek w ilości 1.500 szt., którą odebraliśmy dnia 16 kwietnia szyta była dla nas przez pracowników pierwszej zmiany, natomiast druga partia – 1.300 szt. odebrana w dniu 17 kwietnia szyta była przez pracowników ze zmiany nocnej. Dziękujemy firmie i pracownikom Euro-Comfort Sp. z o.o. w Lesznie za szybkie zrealizowanie naszego zamówienia.

Ulotka informacyjna, którą otrzymaliście Państwo razem z maseczkami nieodpłatnie wydrukowała firma Color4you ze Wschowy, za co składam gorące podziękowanie.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w akcję.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

Jolanta Wielgus