K O M U N I K A T


Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa

w sprawie odwołania zakazu handlu na targowisku 
przy ul. Miodowej w Szlichtyngowej

 

         Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania zakazu handlu na Targowisku przy ul. Miodowej w Szlichtyngowej informuję, że:

z dniem 21 kwietnia 2020 r. odwołuje się zakaz handlu na Targowisku przy ul. Miodowej w Szlichtyngowej.

 

Handel może odbywać się przy zachowaniu aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, tj.:

  • zakrycie twarzy i nosa,
  • zachowanie odległości 2 metrów od innych osób,
  • limit 3 osób na jeden punkt handlowy na targowisku,
  • obowiązek noszenia rękawiczek na targowisku.

Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

/-/ Jolanta Wielgus

 

Załącznik: Zarządzenie 43/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r.