Drukuj

W związku z wprowadzeniem na terenie całego  kraju  stanu  zagrożenia epidemiologicznego w wyniku rozprzestrzeniania się koronowirusa  SARS-Cov-2 oraz komunikatem Starosty Wschowskiego z dnia 13.03.2020 r., który apeluje do Mieszkańców Powiatu Wschowskiego o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym we Wschowie oraz w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu Wschowskiego informujemy, że wstrzymuje się wszczęcia postępowań w sprawie nałożenia kar z tytułu naruszeń, o których mowa w art. 140mb ustawy Prawo o ruchu Drogowym tj.:
– niezgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu przez właściciela w terminie nieprzekraczającym 30 dni,
– niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium UE w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Obecna sytuacja traktowana jest jako siła wyższa w rozumieniu  art.  189e Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

W związku z powyższym, właściciele pojazdów, którzy nabyli lub  zbyli pojazd oraz sprowadzili pojazd z terytorium Unii Europejskiej, a termin na wykonanie obowiązku zgłoszenia faktu nabycia/ zbycia lub przerejestrowania pojazdu sprowadzonego z UE upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego (tj. w okresie od dnia 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. )  nie będą karani za to naruszenie. Jednocześnie informuję, iż formalności tych należy dopełnić niezwłocznie po ustaniu obecnej sytuacji.

Informuję jednocześnie, że zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu można dokonać za pośrednictwem platformy ePUAP na stronie www.gov.pl w zakładce „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu”, oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej kierowanej na adres Starostwo Powiatowe we Wschowie, Wydział Komunikacji i Dróg, PL. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa. Do wniosku zgłaszającego zbycie lub nabycie pojazdu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego przeniesienie własności (umowa kupna sprzedaży, faktura itp.)  

Wniosek – rejestracja, zgłoszenie zbycia, nabycia pojazdu:

Wniosek – rejetracja, zgloszenie zbycia,nabycia

Źródło: www.wschowa.info