Zgodnie z komunikatem w sprawie tymczasowego zawieszenia udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we Wschowie, w Sławie i Szlichtyngowej Starosta Wschowski tymczasowo zawiesza udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Udzielanie porad będzie odbywało się telefonicznie i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Więcej na stronie: 

https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/141/Nieodplatna_pomoc_prawna/

 

Źródło: www.wschowa.info