Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 17 marca 2020 r. o wydaniu postanowienia w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym pod nazwą: Przebudowa odcinka linii napowietrznej SN 15kV. 

http://bip.szlichtyngowa.pl/index.php/planowanie-przestrzenne/997-obwieszczenie-burmistrza-miasta-i-gminy-szlichtyngowa-z-dnia-17-marca-2020-r

Załącznik: Treść Obwieszczenia